Rakvice - Zjednodušená verze stránek
Nastavení velikosti písma
+

Sběrný dvůr, třídění odpadů, termíny svozů

 

Sběrný dvůr komunálního odpadu

Na výjezdu z obce - směr Podivín
Provoz je zabezpečen celoročně:

V období duben až říjen:

 • středa 15,00 - 18,00 hod.,
 • sobota  8,00 - 14,00 hod.

V období listopad až prosinec a leden až březen:

 • středa   15,00 - 17,00 hod.,
 • sobota  08,00 - 13,00 hod.

Sběrný dvůr komunálního odpadu je určen výhradně pro občany s trvalým pobytem v Rakvicích nebo osoby, které na katastrálním území obce vlastní nemovitost.

Správce skládky je pan Jan Rozsypal.
 

Stavební odpad - podmínky pro uložení 

Uložení sutě je určeno výhradně pro občany s trvalým pobytem v Rakvicích nebo osoby, které na katastrálním území obce vlastní nemovitost.

Provozní doba v období duben až říjen:

 • středa   15,00 - 18,00 hod.
 • sobota   8,00 - 12,00 hod.

V období  listopad až prosinec, leden až březen: ZAVŘENO!!!

Správce skládky je pan  Peter Budovič.

V případě zájmu o uložení stavebního odpadu je potřebné si na podatelně obecního úřadu vyzvednout lístek, jako doklad k uložení odpadu a následné zaplacení na místě skládky.

K recyklaci přijímáme pouze tyto stavební odpady:

 •  Beton a betonové výrobky
 •  Cihly a cihelné zdivo

K recyklaci nebudou přijaty odpady:

 • Dřevo, železo
 • Výkopová zemina
 • Vytěžená hlušina
 • Ani jiný sypký materiál
 • Keramické obklady a dlažby

Stavební odpad nesmí být znečištěn nebezpečnými látkami a nesmí obsahovat tepelné izolace. Jednotlivé kusy odpadu nesmí být větší než 50 cm x 50 cm x 50 cm. Při větším objemu odpadu (nad 3 t) je nutné se předem dohodnout.   

Ceník za uložení stavebního odpadu:

 • tera, dvoukolka, HOLDR  -      150,-Kč
 • vozík za auto                       -     300,-Kč

umístění skládky (180.55 kB)

informace

nový systém značení nádob (173.89 kB)

 

třídění odpadu 1

třídění odpadu 2

OZO 21 - jaro-léto 2023 - plasty PET.pdf (203.48 kB)

„Děkujeme Vám, že domovní odpad třídíte dle Vašeho nejlepšího svědomí. Šetříte tím surovinové zdroje i pro další generace a zmenšujete množství odpadu ukládaného na skládky. „

 

ekolamp