Úřední deska

Úřední deska

Nastavení velikosti písma
Zmenšit písmo o 10%
Zvětšit písmo o 10%
◄ ZPĚT NA NABÍDKUZPĚT NA STANDARDNÍ PODOBU STRÁNEK

Úřední deska

Název Vyvěšeno Datum sejmutí
Obec Rakvice - č.03/2019/VV15.05.201931.05.2019
Oznámení o době a místě konání voleb do Evropského parlamentu09.05.201926.05.2019
Vodovody a kanalizace Břeclav,a.s. - porovnání položek výpočtu ceny vodné a stočné29.04.201930.05.2019
Finanční úřad pro Jihomoravský kraj - vv 2155499/19/3000-11460-70540026.04.201928.05.2019
Obecní úřad Rakvice - hromadný předpisný seznam popelnice17.04.201920.05.2019
Ministerstvo zemědělství - 14LH7893/2019-1621205.04.201931.12.2022
Obec Rakvice - volby do Evropského parlamentu27.03.201926.05.2019
Obec Rakvice - oznámení o zveřejnění návrhu závěrečného účtu 201820.02.2019
Obec Rakvice - veřejnoprávní smlouva o poskytnutí individuální dotace31.01.201901.02.2022
Obec Rakvice - oznámení o zveřejnění schváleného rozpočtu 201919.12.2018
Obec Rakvice - schválený rozpočet na rok 201919.12.2018
Oznámení o zveřejnění schváleného rozpočtového opatření10.09.2018
Městský úřad Břeclav - veřejná vyhláška - MUBR 149443/201823.08.2018
Obec Rakvice - oznámení o zveřejnění schváleného závěrečného účtu za rok 201707.06.2018
DSO Lednice - valtický areál povinně zveřejňované údaje18.05.2018
Obec Rakvice - veřejnoprávní smlouva o poskytnutí individuální dotace24.01.201824.02.2021
DSO Čistý Jihovýchod Velké Pavlovice - informace o zveřejnění05.01.2018
Obec Rakvice - oznámení o zveřejnění schváleného rozpočtu na rok 201818.12.2017
Obec Rakvice - oznámení o zveřejnění návrhu rozpočtu na rok 201822.11.2017
Obec Rakvice - návrh rozpočtu na závazné ukazatele - rok 201822.11.2017
Obec Rakvice - oznámení o zveřejnění návrhu střednědobého výhledu do roku 202225.09.2017
Obec Rakvice - oznámení o zveřejnění schváleného závěrečného účtu za rok 201612.04.2017
Obec Rakvice - veřejnoprávní smlouva o poskytnutí individuální dotace08.02.201708.02.2020
Obec Rakvice - veřejnoprávní smlouva o poskytnutí individuální dotace08.02.201708.02.2020
Seznam neznámých vlastníků nemovitých věcí zapsaných v katastru08.12.201531.12.2023
Informace pro občany s trvalým pobytem na "úřední adrese"02.11.2015
Oznámení o výkonu projednávání přestupků10.01.2008

Platné obecně závazné vyhlášky

Název Vyvěšeno Datum sejmutí
OZV č. 1/2018 O nočním klidu06.06.201822.06.2018
OZV č. 1/2017, o místním poplatku za provoz systému shromaďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů29.01.201816.02.2018
Provozní řád dětského hřiště - Trávníky11.11.2015
Řád veřejného pohřebiště09.11.2015
Provozní řád dětské hřiště - Nová ulice02.11.2015
OZV č. 1/2015, kterou se mění OZV č.3/2011, OZV č. 3/2011 - o stanovení podmínek pro pořádání, průběh a ukončení veřejnosti přístupných kulturních akcí01.01.2015
OZV č.1/2014 kterou se stanoví systém komunitního kompostování a způsob využití zeleného kompostu k údržbě a obnově veřejné zeleně na území obce01.01.2014
OZV č. 1/2013 kterou se mění OZV č.3/2012 k zajištění udržování čistoty ulic a jiných veř. prostranství,k ochraně veř.zeleně,ochrany nočního klidu a regulace hlučných činností,stanovení pravidel pro užívání plakát.ploch a pravidel pro pohyb psů na veř.pro01.01.2013
OZV č. 3/2012 k zajištění udržování čistoty ulic a jiných veř. prostranství,k ochraně veř.zeleně,ochrany nočního klidu a regulace hlučných činností,stanovení pravidel pro užívání plakát.ploch a pravidel pro pohyb psů na veř.prostranství01.03.2012
OZV č.1/2012, kterou se mění OZV č.4/2011 o místních poplatcích01.01.2012
Obecně závazná vyhláška č. 4/2011 o místních poplatcích01.04.2011
OZV č. 3/2011 - o stanovení podmínek pro pořádání, průběh a ukončení veřejnosti přístupných kulturních akcí01.03.2011
Nařízení č. 1/2011 - zimní údržba chodníků01.01.2011
OZV č. 4/2007 - o stanovení systému shromažďování odpadu, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území obce Rakvice, včetně systému nakládání se stavebním odpadem01.04.2007
OZV č. 1/2005 - požární řád01.01.2005
◄ ZPĚT NA NABÍDKUZPĚT NA STANDARDNÍ PODOBU STRÁNEK